Danh mục: Chả

Chả Bò

Chả bò Năm Hồng là đặc sản Đà Nẵng, một món ăn truyền thống của người dân miền Trung. Xuất hiện trong các dịp lễ, là một phần văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, là một món quà đặc biệt ý nghĩa cho du khách đến du lịch tại Đà Nẵng

150.000 300.000 

Chả Bò Da Ớt Xiêm

Chả bò Năm Hồng là đặc sản Đà Nẵng, một món ăn truyền thống của người dân miền Trung. Xuất hiện trong các dịp lễ, là một phần văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, là một món quà đặc biệt ý nghĩa cho du khách đến du lịch tại Đà Nẵng

155.000 310.000 

Chả Heo

Chả heo Năm Hồng là đặc sản Đà Nẵng, một món ăn truyền thống của người dân miền Trung. Xuất hiện trong các dịp lễ, là một phần văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, là một món quà đặc biệt ý nghĩa cho du khách đến du lịch tại Đà Nẵng

110.000 220.000 

Chả Heo Da Ớt Xiêm

Chả bò Năm Hồng là đặc sản Đà Nẵng, một món ăn truyền thống của người dân miền Trung. Xuất hiện trong các dịp lễ, là một phần văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, là một món quà đặc biệt ý nghĩa cho du khách đến du lịch tại Đà Nẵng

115.000 230.000